Khai giảng lớp nghề Điện Lạnh, Kế toán

Ngày 8/112/2017, Trung tâm GDNN-GDTX Bến Lức kết hợp với trường Cao đẳng nghề Long An khai giảng lớp nghề Trung cấp vận hành sữa chữa thiết bị lạnh và nghề Kế toán doanh nghiệp cho HV của Trung tâm

 

ông Huỳnh Minh Cường- Phó giám đốc trung tâm GDNN-GDTX Bến Lức

 

Đến  dự có ông Huỳnh Minh Cường- Phó giám đốc trung tâm, ông Lê Minh Tâm- Phó hiệu trưởng, ông Trần Minh Tân-Phó phòng đào tạo trường Cao đẳng nghề Long An và thầy cô chủ nhiệm cùng tất cả học viên tham gia học nghề tại trung tâm.

Số học viên tham gia khóa học là: 67 HV  trong đó nghề Trung cấp vận hành sửa chữa thiết bị lạnh là: 47 HV, nghề Kế toán doanh nghiệp là: 20 HV

Hình ảnh buổi lễ khai giảng:

 

ông Lê Minh Tâm- Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Long An

 

ông Trần Minh Tân-Phó phòng đào tạo trường Cao đẳng nghề Long An

 

Comments