8 bước giúp lập kế hoạch để làm việc hiệu quả

Công việc có hiệu quả hay không còn phụ thuộc bạn lên kế hoạch phân chia công việc như thế nào và có mục định xác thực ra sao? Giáo sư, tiến sĩ Davis J.Schwartz, một chuyên gia hàng đầu về môn “Đắc nhân tâm” từng viết rằng: “Nếu chúng ta xây dựng kế hoạch cho tương […]

18 PHÚT LÊN KẾ HOẠCH MỘT NGÀY LÀM VIỆC

Khi dạy mọi người về cách quản lý thời gian, tôi luôn bắt đầu bài giảng với một câu hỏi: “Trong số các bạn có bao nhiêu người có quá nhiều thời gian rảnh rỗi và không biết làm gì với nó?”. Trong mười năm, đã không có một cánh tay nào giơ lên. Điều đó […]